Årsmöte + KM den 30 Maj!

Anmälan om ni ska vara med på detta och/eller mat efter årsmötet till Tobias senast den 17 Maj.